taki lajf

Uprzejmie przypominam, że zgodnie z Rozporządzeniem wydanym na początku świata, nikt nie jest idealny. Wszelkie próby udowadniania, że jest inaczej, mogą skończyć się smutkiem, depresją i rozczarowaniem.

W razie zażaleń dotyczących Rozporządzenia uprasza się o cierpliwe przeczekenie, aż przejdą.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s